Contact Us

Twoje Imię (wymagane)

Twój adres e-mail (wymagane)

Twój telefon ( jeśli mamy oddzwonić)


Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:
• przetwarzane w celu
- niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;
• przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań:
- biuro rachunkowe;
- podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;
• przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego.
Administratorem danych jest Mysklep Sp. z o.o. Poskwitów 138C, 32-095 Iwanowice